Elektrostatyka


Liczba wyświetlanych pozycji: 18
ZagadnienieTyp aktywnościLink i opis strony
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
ZagadnienieTyp aktywnościLink i opis strony
Błyskawica demonstracja Wytwarzanie pola jednorodnego miedzy Ziemią a chmurą 
Błyskawica demonstracja Pokazana fala akustyczna po wyładowaniu  
Błyskawica Filmik (YouTube) Opis miejsca z największą ilością burz. 
Doświadczenia z elektrostatyki [DOC]  Opisy doświadczeń 
Elektryzowanie ciał demonstracja Elektryzowanie przez tarcie, dotyk i indukcję 
Elektryzowanie ciał Fragment książki Porównanie elektryczności z ciepłem 
Elektryzowanie przez indukcję demonstracja Wyindukowanie ładunku dodatniego na kuli 
Elektryzowanie przez indukcję demonstracja Elektryzowanie trwałe dwóch kul metalowych ładunkiem ujemnym 
Elektryzowanie przez indukcję demonstracja Elektryzowanie trwałe elektroskopu ładunkiem ujemnym 
Elektryzowanie przez indukcję demonstracja Elektrofor 
Polaryzacja Eksperyment Polaryzacja cząsteczek i atomów 
Pole elektrostatyczne eksperyment (aby uruchomić animacje należy otworzyć: 3.4. Tour 7 (Coulomb Interaction) Pokazane wektory sił działających na kilka ładunków , można ustawiać położenie ładunków 
Pole elektrostatyczne Eksperyment (super) Można badać natężenie i potencjał, można dobierać ładunek, rysują się linie sił, wektor siły 
Pole elektrostatyczne centralne eksperyment (aby uruchomić animację należy otworzyć (po lewej): Applet Thumbnails: Science Trek: Electron Orbits lub Charges and Fields) Wektor siły, oddziałwanie miedzy protonem a elektronem, można ustawiać odległość od protonu 
Pole elektrostatyczne jednorodne demonstracja Pole w kondensatorze 
Pole elektryczne dipola eksperyment Widać linie sił, można ustalać odległość między ładunkami 
Pole elektryczne i magnetyczne Eksperyment Można badać zachowanie naładowanych cząstek w polu magnetycznym i elektrycznym 
Wielkości opisujące pole elektryczne teoria Porównanie pola elektrycznego z grawitacyjnym 
Liczba wyświetlanych pozycji: 18