Prąd elektryczny

Liczba wyświetlanych pozycji: 12
ZagadnienieTyp aktywnościLink i opis strony
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
ZagadnienieTyp aktywnościLink i opis strony
Dryf elektronów eksperyment 1 Pokazany wpływ napięcia na ruch elektronów, widać drgające jony metalu 
Dryf elektronów eksperyment 2 Można ustawiać brak lub istnienie pola elektrycznego 
Kondensator eksperyment Czynniki wpływające na pojemność kondensatora 
Koszt uzytkowania urzadzeń elektrycznych Kalkulator Można wybierać dowolne urzadzenie 
Napięcie a prąd eksperyment Pokazany związek między napięciem a natężeniem i jasnością żarówki 
Opór przewodnika eksperyment Wyjaśnienie przyczyny powstawania oporu, można ustawiać natężenie 
Opór przewodnika Eksperyment Pokazana zależność między oporem, długością i przekrojem 
Opór w przewodniku Ekperyment Wizualizacja wzoru, można ustawiać długość, przekrój i opór właściwy przewodnika 
Powłoki walencyjne demonstracja Porównanie powłoki walencyjnej do szklanki z wodą 
Prawo Ohma Eksperyment [super] Świetna wizualizacja 
Prawo Ohma eksperyment Można ustawiać opór i napiecie 
Prąd dziurowy demonstracja Widać przeskoki elektronów między dziurami 
Liczba wyświetlanych pozycji: 12