Powstawanie i opis fali elektromagnetycznej

Liczba wyświetlanych pozycji: 10
Zagadnienie i typ aktywnościLink i opis strony
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Zagadnienie i typ aktywnościLink i opis strony
Fale radiowe Wyjaśniona zasada działania radia 
Mikrofale // eksperyment super// Zachowanie się wody w mikrofali 
Parametry opisujące falę elektromagnetyczną // eksperyment // Pokazany związek między częstotliwością, długością i energią fali, można ustawiać wszystkie parametry 
Podział fal ze względu na zastosowanie //demonstracja// Można zmieniać długość fali, automatycznie oblicza się częstotliwość i energia 
Podział fal ze względu na zastosowanie // demonstracja // Można zmieniać długość fali 
Pole elektryczne i magnetyczne // demonstracja // Wytwarzanie fali przez wyładowanie iskrowe, widać rozchodzenie się zmiennych i prostopadłych względem siebie pól magnetycznych i elektrycznych, można ustawiać kąt patrzenia 
Pole elektryczne i magnetyczne // eksperyment // Wizualizacja zmiennego pola elektrycznego i magnetycznego w płaszczyznach prostopadłychj fali w przestrzeni, można ustawiać amplitudę i długość fali 
Powstawanie fali elektromagnetycznej // eksperyment super // Reguła Lenza, wizualizacja praw Maxwella, zjawisko indukcji elektromagnetycznej  
Prędkość fali przy przejściu przez materię // demonstracja // Wyjaśnienie zmiany prędkości przechodzenia fali przez materię w porównaniu z próżnią 
Prędkość i długość fali po zmianie ośrodka //eksperyment // Pokazana zmiana prędkości i długości fali podczas przejścia przez ośrodek przeźroczysty, można dobierać współczynnik załamania 
Liczba wyświetlanych pozycji: 10