Fizyka kwantowa, laser, fale materii

Liczba wyświetlanych pozycji: 19
ZagadnienieTyp aktywnościOpis i link do strony
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
ZagadnienieTyp aktywnościOpis i link do strony
Doświadczenie Francka-Hertza eksperyment Można dobierać różne parametry 
Dualizm korpuskularno-falowy Film on TED ( flipped teaching) Wyjaśnienie natury światła 
Dyfrakcja, fale materii eksperyment (super) Jedna szczelina, można wybierać cząstki, szerokość szczliny,energię 
Dyfrakcja, fale materii eksperyment (super) Dyfrakcja na dwóch szczelinach, można wybierać czastki i inne parametry 
Fale materii eksperyment Ilustracja fal de Broglie'a na orbitach Bohra 
Fizyka kwantowa film (YouTube, TED) Wyjaśniona różnica między fizyką kwantową a klasyczną 
Laser eksperument (super) Świetna symulacja lasera, zjawisko absorpcji i emisji. 
Laser demonstracja Poziomy energetyczne atomu (poziom metatrwały) 
Laser demonstracja Swiatło lasera (jako foton i fala) 
Laser Gra dydaktyczna Strona w języku angielskijm  
Laser  Emisja wymuszona (pokazane kierunki fotonów) 
Laser  Emisja spontaniczna i wymuszona 
Laser  Pompowanie optyczne, metatrwały poziom energetyczny 
Laser  Powstawanie silnego impulsu spójnego światła monochromatycznego 
Liczby kwantowe Prezentacja i zadanaia Funkcje falowe 
Pęd cząstki demonstracja Wpływ wzrostu pędu na poznawanie materii,definicja eV (elektronowolt) 
Światło Film (You Tube, TED) Wyjaśnona podwójna natura światła 
Zadania  Zadania z rozwiązaniami 
Zjawiska zachodzące w atomach   podstrona 
Liczba wyświetlanych pozycji: 19