Fizyka jądrowa


Liczba wyświetlanych pozycji: 12
ZagadnienieTyp aktywnościLink i opis strony
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
ZagadnienieTyp aktywnościLink i opis strony
Energia wiązania Film (YouTube) Wprowadzenie do reakcji rozszczepienia jądra 
Energia wiązania Kilm TED Zasada zachowania masy, ubytek masy 
Energia wiązania plansza z wykresem Synteza i rozszczepienie 
Energia wiązania Teoria Wyjaśniony ubytek masy 
Prawo rozpadu promieniotwórczego Demonstracja, eksperyment, zadania Rozpady, szeregi promieniotwórcze, wykres obrazujący czas połowicznego rozpadu  
Promieniotwórczość naturalna Esperyment Wykres 
Reakcja rozszczepienia Eksperyment (super !!!) Rozszczepienie uranu, reakcja łańcuchowa, reaktor jądrowy 
Reakcje jadrowe, przenikliwość promieniowania Demonstracja + teoria Można wybierać typ promieniowania 
Rozpad alfa Ekperyment (super !!!) Wizualizacja reakcji i czasu połowicznego rozpadu 
Rozpad beta Eksperyment (super !!!) Wizualizacja reakcji i czasu połowicznego rozpadu. 
Rozpady promieniotwórcze Film (YouTube) Wyjaśnione przyczyny rozpadów promieniotwórczych 
Rozpady promieniotwórcze Film (YouTube) Omówione rozpady alfa,beta, gamma 
Liczba wyświetlanych pozycji: 12