Parametry opisujące ruch


Liczba wyświetlanych pozycji: 14
ZagadnienieTyp aktywnościLink i opis strony
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
ZagadnienieTyp aktywnościLink i opis strony
Działania na wektorach Ekperyment Wszystkie działania i iloczyn skalarny 
Opis ruchu Teoria (!!!) Układy odniesienia 
Położenie, prędkość, przyspieszenie Eksperyment (super) Widać wszystkie wektory i wykresy 
Przemieszczenie Zadanie Wyznaczanie przemieszczenia, drogi i toru 
Przemieszczenie, prędkość, przyspieszenie  Eksperyment Widać wykresy od czasu 
Ruch jednostajnie przyspieszony Demonstracja Wykresy położenia, prędkości i przyspieszenia 
Ruch jednostajny prostoliniowy Teoria i film (Sydney!!!) Przemieszczenie, prędkość przyspieszenie,wykresy 
Skalar, wektor Film (TED-flip teaching) Skalar, wektor, droga, przemieszczenie, szybkość, prędkość, przyspieszenie 
Składanie wektorów prędkości Eksperyment (!!!) Łódź na rzece 
Składanie wektorów prędkości Demonstracja Łódź na rzece 
Składanie wektów prędkości Demonstracja Lot samolotem przy wietrze 
Układy odniesienia Eksperyment Inercjalne układy odniesieni, można obserwować wektory położenia, składanie wektorów położenia. 
Układy odniesienia Demonstracja Układ inercjalny i nieinercjalny 
Wektory Teoria ("Ewolucja fizyki") Prędkość i siła  
Liczba wyświetlanych pozycji: 14