Światło jako fala

Liczba wyświetlanych pozycji: 15
ZagadnienieTyp aktywnościLink i opis
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
ZagadnienieTyp aktywnościLink i opis
Barwy  eksperyment Związek między temperaturą a barwą 
Barwy Film na TED (flip teaching) Podstawowe informacje o fali, zestawienie koloru z częstotliwością 
Barwy Eksperyment Kalkulator, który w przybliżeniu określa barwę, zapis w systemie RGB i długość fali  
Barwy, skład światła białego eksperyment (super) Mieszanie barw, filtry 
Dyfrakcja eksperyment Pojedyncza szczelina, można ustawiać wszystkie parametry 
Dyfrakcja eksperyment Jedna szczelina, której szerokość można ustawiać, różne barwy 
Fotosynteza demonstracja Wyjaśnienie zjawiska fotosyntezy  
Interferencja światła eksperyment Interferencja światła na podwójnej szczelinie, można ustawiać wszystkie parametry 
Przejście światła przez materię eksperyment Pokazana zmiana prędkości i długości fali podczas przejścia przez ośrodek przeźroczysty, można dobierać współczynnik załamania 
Przejście światła przez materię demonstracja Wyjaśnienie zmniejszenia prędkości przechodzenia swiatła przez materię w porównaniu z próżnią 
Przejście światła przez materię Film (You Tube) Dlaczego niebo jest niebieskie ? 
Skład światła białego eksperyment Mieszanie barw z trzech kolorów podstawowych 
Skład światło białego eksperyment Powstawanie kolorowego obrazu w telewizorze 
Spójność światła demonstracja Otrzymywanie światła spójnego po przejściu przez szczelinę 
Światło Film (you Yube, TED) Wyjaśniona podwójna natura światła) 
Liczba wyświetlanych pozycji: 15