Załamanie, odbicie i rozszczepienie światłaLiczba wyświetlanych pozycji: 17
ZagadnienieTyp aktywnościLink i opis strony
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
ZagadnienieTyp aktywnościLink i opis strony
Całkowite wewnętrzne odbicie eksperyment Można wyznaczyć kąt graniczny 
Całkowite wewnętrzne odbicie Filmik (You Tube) Ekperyment wykonany na płytce szklanej 
Płytka równoległoscienna demonstrancja Pokazana różnica dróg promieni 
Polaryzacja i kąt Brewstera eksperyment Światło jako fala EM, można dobierać kąt padania, długość fali, perspektywę oglądania 
Prawo odbicia i załamania eksperyment Można dobierać kąt padania i wspłczynnik załamania, rysuje się kąt załamania, podawane są kąty (strona po polsku) 
Prawo odbicia i załamania eksperyment Prawo wyjaśnione w oparciu o zasadę Huygensa, można dobierać kąt i wspólczynnik) 
Prawo odbicia i załamania eksperyment Można dobierać kąt padania, współczynnik załamania (strona po polsku) 
Prawo odbicia i załamania, pryzmaty Eksperyment //super// Można zestawiać pryzmaty, wybierać kolor światła, dokonywać pomiaru kąta padania i odbicia 
Prawo odbicia, załamania i całkowite wewnętrzne odbicie eksperyment, rozwiązywanie zadania Wybierz 3.4.Tour 11: Reflection 
Prawo załamania  Teoria Refrakcja atmosferyczna, wyjaśnienie dlaczego wschodzące Słońce jest spłaszczone. 
Prawo załamania demonstracja Obraz widziany przez rybę 
Prawo załamania demonstracja Złamany ołówek w szkance z wodą  
Prawo załamania i całkowite wewnętrzne odbicie Filmik (YouTube) Zjawiska pokazane dla różnych barw. 
Pryzmat demonstracja Rozszczepienie światła białego, można nieco poruszać pryzmatem 
Pryzmat demonstracja Rozszczepienie światla i załamanie światła dla różnych kolorów 
Pryzmat demonstracja Pokazane osobno promienie różnych barw i całe widmo 
Pryzmat eksperyment Interaktywna latarka, całkowite wewnętrzne odbicie, całkowity kąt załamania w pryzmacie 
Liczba wyświetlanych pozycji: 17
Comments