Ruch po okręgu


Liczba wyświetlanych pozycji: 17
ZagadnienieTyp aktywnościLink i opis strony
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
ZagadnienieTyp aktywnościLink i opis strony
Cykloida Film (YuoTube) Pokazane różne rodzaje cykloid 
Dziecko na karuzeli zadanie !!! Trzeba dokonać pomiarów aby rozwiązać zadanie 
Karuzela z wagonikami Demonstracja Można obserwować ruch wagonika pod różnym kątem 
Prędkość liniowa Demonstracja i zadanie Zachowanie ciała po zaniknięciu siły dośrodkowej 
Przekładnia pasowa zadanie !!! Wszystkie dane pobiera sie z animacji 
Przyspieszenie dośrodkowe Zadanie Dane pobiera się z animacji 
Ruch satelity wokół Ziemi Ekperyment Można ustawiać wektor prędkości satelity 
Satelita geostacjonarny Demonstracja Pokazane prędkości kątowa 
Siła dośrodkowa Eksperyment Widać wypadkowe sił działających na krzesełko, można dobierać wszystkie parametry 
Siła dośrodkowa Eksperyment !!! Siła tarcia jako siła dośrodkowa, można ustawiać wszystkie parametry 
Siła dośrodkowa Eksperyment Ruch Ziemi wokół Słońca, jazda po owalnym moście 
Siła dośrodkowa Demonstracja(Android) Widać zachowanie się ciał po ustaniu siły dośrodkowej 
Składanie wektorów prędkości Demonstracja Toczenie się koła, widać wektory prędkości i cykloidę 
Składanie wektorów prędkości Eksperyment (super) Można dobierać szybkość liniową i kątową, widać cykloidę 
wielkości opisujące ruch po okręgu Film, teoria, animacje Jazda po łukowym moście 
Wielkości opisujące ruch po okręgu Teoria i zadania Opis wszystkich wielkości fizycznych dotyczących ruchu po okręgu 
Wielkości opisujące ruch po okręgu Ekperyment (super!!!!) Widać wszystkie wektory, wykresy, wszystko można ustawiać 
Liczba wyświetlanych pozycji: 17