Fizyka cząsteczkowa i termodynamika


Liczba wyświetlanych pozycji: 15
ZagadnienieTyp aktywnościLink i opis strony
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
ZagadnienieTyp aktywnościLink i opis strony
Gaz idealny Eksperyment Można zmieniać temperaturę, ilość cząsteczek i objetość 
Napięcie powierzchniowe Film ( SciTeraz) Pomysły prostych doświadczeń  
Napięcie powierzchniowe Film (youTube) !!! Wyjaśnione podstawowe prawa mechaniki płynów. Film nakręcony 50 lat temu. 
Napięcie powierzchniowe Film (you Tube) Wyjaśnienie skąd się bierze napięcie powierzchniowe 
Napięcie powierzchniowe, włoskowatość Film (YouTube) Typowy dobry wykład wyjaśniający podstawowe prawa i ich zastosowania 
Oddziaływania międzycząsteczkowe Wykład i zadania Doświadczenia i ich omówienie 
Oddziaływanie atomów Ekperyment (!!!!!) Wykres energii potencjalnej od odległości, widać wszystkie siły 
Przemiana izobaryczna Demonstracja Widać wykres ciśnienia od objetości 
Równanie Clapeyrona Eksperyment Można zmieniać ciśnienie, ilość, cząsteczek i ich prędkość 
Ruchy Browna Demonstracja ... 
Ruchy Browna Ekperyment Można zmieniać ilość cząsteczek 
Stany skupienia Eksperyment Pokazana róznica miedzy różnymi stanami skupienia  
Właściwości gazu Ekperyment (super !!!) Można ustawiać ilość cząsteczek, objętość, temperaturę, ciśnienie 
Włoskowatość Film (YouTube) Pokaz doświadczeń domowych 
Włoskowatość Film(YouTube) Pokazane doświadczenie z dwiema szybamii 
Liczba wyświetlanych pozycji: 15