Real Number and Sets


Liczba wyświetlanych pozycji: 18
ZAGADNIENIETYP AKTYWNOŚCI
Sortuj 
 
Sortuj 
 
ZAGADNIENIETYP AKTYWNOŚCI
Absolute value Game 
Absolute value and number line  Lectures and exercises from KhanAcademy 
Absolute value equations Iteractive tests 
Absolute value inequalities Interactive tests 
Absolute value of rational numbers Interactive tests 
Basic set operation Lecture and examples from KhanAcademy 
Converting between scientific notation and normal numbers Math game 
Converting large numbers into scientific notation Math game 
Converting small numbers into scientific notation Math game 
Graph solutions to absolute value equations Interactive tests 
Graph solutions to absolute value inequalities interactive tests 
Integer inaqualities with absolute value Interactive tests 
Liczby dziesiętne, ich budowa, przedstawienie na osi liczbowej Wykład i zadania z KhanAcademy 
Percentages, converting, finding percentages. Lecture and examples from KhanAcademy 
Reading and interpreting data Wykład i zadania z Khan Academy 
Simplify expressions involving integers and absolute values Interactive tests 
Ułamki zwykłe i ich interpretacja na osi Wykład i zadania z KhanAcademy 
Zmiany postaci ułamków zwykłych i dziesiętnych Wykład i zadania z KhanAcademy 
Liczba wyświetlanych pozycji: 18