MATEMATYKA‎ > ‎

Sprawdziany

Moje zestawy zadań na sprawdzianach w ZSEEiM w Bielsku-Białej od 2001 roku.
Liczba wyświetlanych pozycji: 32
DZIAŁSPRAWDZIAN (plik RTF do pobrania)
Sortuj 
 
Sortuj 
 
DZIAŁSPRAWDZIAN (plik RTF do pobrania)
Zbiory Zbiory kilkuelementowe, zbiory wyrażone diagramem i warunkiem . 
Zbiory Działania na zbiorach, upraszczanie wartości bezwzględnej, równania i nierówności z wartością bezwzględną. 
Wielomiany Tworzenie wzorów wielomianów, nierówności wielomianowe, działania na wielomianach, własności wielomianów, funkcja liniowa i kwadratowa. 
Wielomiany Określanie wielomianów, pierwiastki wielomianów, nierówności wielomianowe, wykrsy wielomianów, porównywanie wartości wielomianów. 
Trygonometria Wykresy funkcji trygonometrycznych, własności, przekształcanie 
Trygonometria Podsumowanie - związki między funkcjami trygonometrycznymi, zastosowania trygonomtrii w trójkątach nieprostokątnych. 
Trygonometria Funkcje trygonometryczne w trójkącie prostokątnym - podstawy. 
Stereometria Graniastosłupy i ostrosłupy. (2) 
Stereometria Bryły obrotowe. 
Stereometria Graniastosłupy i ostrosłupy, przekroje brył. (1) 
Statystyka Średnia, moda i mediana, diagram procentowy. 
Procenty Proste obliczenia procentowe, średnia arytmetyczna. 
Potęgi Działania na potegach, przedziały liczbowe i działania na przedziałach. 
Logika Elementy logiki. 
Geometria płaska Prosta , okrąg, warunek równoleglości prostych, symetralna odcinka, wektory. 
Geometria płaska Współliniowość punktów, przystawanie trójkatów, kąt wpisany i środkowy oparty na tym samym łuku, dwusieczna kata. 
Geometria płaska Wiadomości o wektorach. 
Geometria płaska Przekształcenia geometryczne. 
Geometria płaska Materiał rozszerzony - iloczyn skalarny, prostopadłość wektorów. 
Geometria płaska Podobieństwo i jednokładność trójkatów, tw. Pitagorasa. 
Funkcje wymierne Działania na wyrażeniach wymiernych, wykresy. 
Funkcje wymierne Zadania trudniejsze z własności funkcji wymiernych. 
Funkcje wymierne Zadania podsumowujące - wykresy funkcji wymiernych w danym przedziale, miejsca zerowe, funkcja sklejana, nierówności wymierne. 
Funkcje wykładnicze i logarytmiczne Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne, wykresy. 
Funkcja liniowa Układy równań liniowych, prosta, warunek prostopadlości prostych. 
Funkcja liniowa Podsumowanie wiadomości o funkcji i funkcji liniowej, tworzenie wzorów, wykres, funkcja slejana, własności funkcji, symetralna, zastosowania funkcji liniowej. 
Funkcja liniowa Funkcja sklejana i jej własności, funkcja liniowa i prosta kwadratowa. 
Funkcja kwadratowa Własności funkcji kwadratowej w danym przedziale. 
Funkcja kwadratowa Wszystkie postacie funkcji kwadratowej, nierówności kwadratowe, zastosowania funkcji kwadratowej. 
Funkcja kwadratowa Podstawowe własności funkcji kwadratowej. 
Ciągi Tworzenie wzorów ciągu arytmetycznego, sprawdzanie, czy podany ciąg jest arytmetyczny, określanie własności. 
Ciągi Podsumowanie wiadomości o ciągach, zastosowania wielomianów. 
Liczba wyświetlanych pozycji: 32
Comments