Figury przestrzenne


Liczba wyświetlanych pozycji: 12
ZAGADNIENIETYP AKTYWNOŚCIOPIS ANIMACJI
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
ZAGADNIENIETYP AKTYWNOŚCIOPIS ANIMACJI
Bryły obrotowe Eksperyment Można ustawiać płaszczyznę przecięcia stożka i otrzymywać różne przekroje 
Bryły obrotowe Eksperyment Paraboloida jako solar cooker(graph 3) 
Bryły obrotowe Eksperyment Rzut na płaszczyznę. Jak powstaje mapa geograficzna 
Ganiastosłupy Eksperyment Siatki sześcianu i widok przestrzenny 
Ganiastosłupy Eksperyment Objetość prostopadłościanu, optymalizacja objetości 
Geometria 3D Film Wizualizacja niektórych problemów w układzie trójwymiarowym. 
Ostrosłupy Eksperyment Siatki czworościanu foremnego 
Ostrosłupy eksperyment Wygląd ostrosłupa pod różnymi kątami. Można zmieniać spodek wysokości. 
Powierzchnie i objetości brył Eksperyment Można badać bryły obrotowe, graniastosłupy i ostrosłupy 
Prostopadłościany Eksperyment Aplikacja rysuje siatkę i z niej buduje prostopadłościan 
Przekroje sześcianu Filmik na YouTube Widać wszystkie typy przekrojów 
Przekroje sześcianu Film (Khan Academy) Wszystkie typy przekrojów sześcianu 
Liczba wyświetlanych pozycji: 12