Funkcja wykładnicza i logarytmiczna

https://www.ixl.com/math/algebra-2/match-exponential-functions-and-graphs
Liczba wyświetlanych pozycji: 4
ZagadnienieTyp aktywnościOpis i link dostrony
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
ZagadnienieTyp aktywnościOpis i link dostrony
Równania i nierówności wykładnicze Filmiki po polsku Play lista z równaniami i nierównościami wykładniczymi 
Równania wykładnicze Interaktywne zadania Proste równania wykładnicze (poziom podstawowy) 
Wartość funkcji wykładniczej Interaktywne zadania Obliczanie wartości funkcji dla danego argumentu 
Wykresy funkcji wykładniczych Interaktywne zadania Zadania zamknięte - dopasowywanie wzoru do wykresu 
Liczba wyświetlanych pozycji: 4