Funkcje wymierne


Liczba wyświetlanych pozycji: 7
ZAGADNIENIE I TYP AKTYWNOŚCIOPIS I LINK DO STRONY
Sortuj 
 
Sortuj 
 
ZAGADNIENIE I TYP AKTYWNOŚCIOPIS I LINK DO STRONY
Wyrażenia wymierne (Wykład i zadania na KhanAcademy) Działania na wyrażeniach wymiernych. 
Wyrażenia wymierne (KhanAcademy) Upraszczanie wyrażeń wymiernych, wyznaczanie dziedziny. 
Równania wymierne (Wykład na KhanAcademy) Proste równania wymierne 
Krzywe stożkowe Można wybierać kąt płaszczyzny przekroju stożka 
Hiperboloida obrotowa (animacja) Animacja obrazująca powstawanie hiperboloidy 
Hiperboloida obrotowa Filmik obrazujący powstawanie hiperboloidy 
Funkcje wymierne (Wykład na KhanAcademy) Rysowanie wykresów funkcji wymiernych. 
Liczba wyświetlanych pozycji: 7