Figury płaskie

Liczba wyświetlanych pozycji: 19
ZagadnienieTyp aktywnościOpis animacji
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
ZagadnienieTyp aktywnościOpis animacji
Figury  Film (YouTube) Ślimak Pitagorasa zbudowany metodą origami 
Kąty Eksperyment Kąt wpisany oparty na średnicy 
Kąty Demonstracja Klasyfikacja kątów, kąty większe od pełnego 
Mandale Film (YouTube) Figury rysowane przy pomocy cyrkla i linijki 
Okręgi Film (YouTube) Związek między kątem wpisanym a kątem między styczną a cięciwą (INTERKLASA) 
Prostokąty Eksperyment Zadanie optymalizacyjne, w którym ustala się obwód lub pole, można badać własności hiperboli 
Trójąkty Eksperyment Przystawanie trójkątów 
Trójąkty Demonstracja Dowód twierdzenia Pitagorasa z przelewającą się wodą 
Trójąkty Eksperyment Dwusieczne kątów w trójkącie 
Trójąkty Eksperyment Twierdzenie Pitagorasa (2) 
Trójąkty Demonstracja Twierdzenie Pitagorasa (4) 
Trójąkty Eksperyment Twierdzenie Pitagorasa (3) 
Trójąkty Eksperyment Wyprowadzenie wzoru na pole trójkąta 
Trójąkty Demonstracja Równość pól różnych trójkątów 
Trójąkty Demonstracja Twierdzenie Pitagorasa (1) 
Tw. Talesa Eksperyment Można zmieniać kąt i długości odcinków. 
Wielokąty Eksperyment Suma kątów wewnętrznych w wielokącie 
Wielokąty Film (YouTube) Pszczoły a sześciokąt foremny 
Wielokąty Eksperyment Klasyfikacja i własności czworokątów 
Liczba wyświetlanych pozycji: 19