Liczby, działania i zbiory


Liczba wyświetlanych pozycji: 22
ZAGADNIENIETYP AKTYWNOŚCIOPIS I LINK
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
ZAGADNIENIETYP AKTYWNOŚCIOPIS I LINK
Liczby Gra Możesz poćwiczyć szacowanie wielkości 
Liczby Film Liczby opisujące nasze ciało 
Liczby opisujące rozmiary atomu Film Porównanie wymiarów atomu do obiektów otaczających nas 
Notacja wykładnicza Wykład i zadania (KhanAcademy) Prezentacja wyjaśniająca notację wykładniczą, kilka zadań do rozwiązania 
Notacja wykładnicza Gra online Zamiana liczb dużych na notację wykładniczą 
Notacja wykładnicza Gra online Zamiana liczb małych na notację wykładniczą 
Notacja wykładnicza Zadania interaktywne online Można poćwiczyć notację wykładniczą i działania na liczbach w tym zapisie. 
Pierwiastki Zadanie online Usuwanie niewymierności z mianownika 
Pierwiastki Wykład i zadania (KhanAcademy) Pierwiastek drugiego i trzeciego stopnia, działania na pierwiastkach  
Potęgi Film Działania na potęgach (KhanAcademy) 
Potęgi Film+zadania (KhanAcademy) Twierdzenia dotyczące działań na potegach 
Trójkąt Pascala Filmik TED-ED m.in. wzory skróconego mnożenia (0:50 sek.) 
Ułamki Wykład i zadania Powtórzenie wiadomości o ułamkach (KhanAcademy v.ang. ) 
Wartość bezwzględna Wykład i zadania (KhanAcademy) Interpretacja wartości bezwzględnej i jej przedstawienie na osi liczbowe 
Wartość bezwzględna Film (YouTube) Równania i nierówności z wartością bezwzględną 
Wartość bezwzględna Gra  Porównywanie liczb 
Wzory skróconego mnożenia Animacja Sześcian sumy 
Wzory skróconego mnożenia filmik Geometryczne wyjaśnienie kwadratu sumy. 
Wzory skróconego mnożenia Filmik (YouTube) Sześcian sumy jako części kostki 
Wzory skróconego mnożenia. Demonstracja  od 28:18 min wizualizacja wzorów skróconego mnożenia 
Wzory skróconego mnożenia Filmik Geometryczne wyjaśnienie różnicy kwadratu 
Zbiory i działania na zbiorach Wykład i zadania (KhanAcademy) Suma, iloczyn i różnica zborów 
Liczba wyświetlanych pozycji: 22