Funkcja liniowa i układy


Liczba wyświetlanych pozycji: 10
ZAGADNIENIETYP AKTYWNOŚCIOPIS I LINK DO STRONY
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
ZAGADNIENIETYP AKTYWNOŚCIOPIS I LINK DO STRONY
Funkcja liniowa Rozwiązanie zadania Obliczanie nachylenia prostej, możliwość rysowania wykresów funkcji liniowych  
Funkcja liniowa Eksperyment Zastosowanie funkcji liniowej. Rysowanie funkcji położenia w zależności od czasu. Rysowanie funkcji prędkości i przyspieszenia 
Funkcja liniowa  Eksperyment Świetna animacja. Można poruszać dwoma punktami prostej, automatycznie oblicza się nachylenie i równanie prostej 
Prosta Film (Khan Academy) Wyznaczanie równania prostej przy różnych danych, zadania dotyczące tego zagadnienia 
Prosta regresji Eksperyment Rysuje się prosta regresji na podstawie naniesionych punktów, można samemu szukać prostej 
Równania liniowe Eksperyment i rozwiązywanie zadania Rozwiązywanie równań (szukanie równowagi na wadze) 
Układy równań liniowych Rozwiązanie zadania Program rozwiązujący układy równań liniowych 
Współczynnik kierunkowy prostej Film (Khan Academy) Wykłady i zestawy zadań dotyczących nachylenia prostej 
Zastosowania funkcji liniowej Demonstracja Funkcja położenia od czasu 
Zastosowania funkcji liniowej Eksperyment Rysuje prostą regresji na podstawie wybranych punktów 
Liczba wyświetlanych pozycji: 10