Przekształacenia geometryczne


Liczba wyświetlanych pozycji: 6
ZagadnienieTyp aktywnościOpis symulacji
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
ZagadnienieTyp aktywnościOpis symulacji
Miejsca geometryczne punktów Eksperyment Elipsa, parabola i hiperbola jako miejsca geometryczne punktów 
Rzuty Eksperyment Jak powstaje mapa geograficzna 
Symetria osiowa Eksperyment Obraz wielokąta w symetrii osiowej, składanie symetrii osiowych 
Wektory Demonstracja Dodawanie wektorów (moje animacje) 
Wektory Demonstracja Odejmowanie wektorów (moje animacje) 
Wektory Demonstracja Równość wektorów (moja animacja) 
Liczba wyświetlanych pozycji: 6
Comments