Równania i nierówności


Liczba wyświetlanych pozycji: 7
ZAGADNIENIETYP AKTYWNO|ŚCIOPIS
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
ZAGADNIENIETYP AKTYWNO|ŚCIOPIS
Nierówności liniowe Interaktywne zadania Zaznaczanie zbioru rozwiązań na osi liczbowej 
Nierówności liniowe Wykład i zadania (KhanAcademy) Nierówności podwójne i z wartością bezwzględną 
Nierówności liniowe Interaktywne zadania Proste nierówności liniowe 
Równania i nierówności liniowe Film (YouTube) Równania i nierówności z wartością bezwzględną 
Wartość bezwzględna Film na YouTube Metody rozwiązywania równań i nierówności z wartością bezwzględną 
Wartość bezwzględna Interaktywne zadania Graficzny sposób rozwiązywania nierówności 
Wartość bezwzględna Interaktywne zadania Graficzny sposób rozwiązywania równań 
Liczba wyświetlanych pozycji: 7