Trygonometria


Liczba wyświetlanych pozycji: 16
ZAGADNIENIETYP AKTYWNOŚCIOPIS I LINK DO STRONY
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
ZAGADNIENIETYP AKTYWNOŚCIOPIS I LINK DO STRONY
Definicje funkcji trygonometrycznych w trójkącie prostokatnym. Wykład Wprowadzenie do trygonometrii w trójkącie prostokatnym. 
Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta Miniwykład Funkcje trygonometryczne kąta 240 stopni. 
Jednostki kątowe Interaktywne zadanie zamknięte Zamiana stopni na radiany i odwrotnie 
Kąt skierowany Miniwykład Inne podejście do kąta 
Miara łukowa Filmik Wprowadzenie do miary łukowej kąta 
Miara łukowa i stopniowa kąta Filmik Zamiana miary łukowej na stopniową i odwrotnie. 
Trygonometria w trójkącie prostokątnym Interaktywne zadania Defincje funkcji trygonometrycznych po angielsku 
Trygonometria w trójkącie prostokątnym Film (Khan Academy) Teoria, przykłady i interaktywne zadania 
Wprowadzenie do trygonometrii (zastosowania) Film Definicje funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta, tw. sinusów i cosinusów i zastosowania. 
Wykresy funkcji trygonometrycznych Demonstracja Konstrukcja wykresów funkcji trygonometrycznych 
Wykresy funkcji trygonometrycznych Eksperyment (PhET) !!!! Tworzenie wykresów funkcji trygonometrycznych z wirującego wektora, widać kąty większe od 360 stopni. 
Wykresy funkcji trygonometrycznych Zadanie (KAHOOT) Rozpoznawanie wykresów funkcji trygonometrycznych i ich własności 
Wykresy funkcji trygonometrycznych Zadanie (KAHOOT) Przekształcanie wykresów funkcji w symetrii osiowej i przesunięciu o wektor. 
Wykresy funki trygonometrycznych Ekperyment Dodawanie sinusoid, fala prostokątna. 
Zastosowania trygonometrii Filmik (po angielsku) Mierzenie wysokości i odległości 
Zastosowania trygonometrii Filmik Praktyczne zadania do wykonania 
Liczba wyświetlanych pozycji: 16