Wielomiany


Liczba wyświetlanych pozycji: 18
ZAGADNIENIETYP AKTYWNOŚCIOPIS I LINK DO STRONY
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
ZAGADNIENIETYP AKTYWNOŚCIOPIS I LINK DO STRONY
Funkcja kwadratowa Demonstracja Konstrukcja paraboli, dowód konstrukcji, styczna do paraboli 
Funkcja kwadratowa Rozwiązanie zadania Rozwiązanie równania kwadratowego, podanie parametrów paraboli, wykres paraboli 
Funkcja kwadratowa Gra online Rozkładanie trójmianu kwadratowego na czynniki (gra online). 
Funkcja kwadratowa i liniowa Eksperyment (super) Rysuje wykres w zależności od współczynników a, b, c 
Funkcja kwadratowa i liniowa Eksperyment Można dobierać wszystkie współczynniki a, b i c.  
Parabola Film Parabola jako krzywa stożkowa 
Parabola Eksperyment Można badać wszystkie własności paraboli.  
Parabola Demonstracja Zastosowania paraboli 
Wielomiany Wykład i zadania (KhanAcademy) Rozkładanie wielomianów na czynniki 
Wielomiany Demonstracja Rozkładanie wielomianu na czynniki (projekt ucznia kl.TI (2005-2009) 
Wielomiany filmik TED-Ed Wzory skróconego mnożenia w trójkącie Pascala 
Wielomiany Wykład i zadania (KhanAcademy) Rozkładanie trójmianu kwadratowego na czynniki 
Wykres pochodnej funkcji Eksperyment (super) Animacja pokazuje związek między własnościami funkcji a pochodną 
Zadania optymalizacyjne Demonstracja Optymalizacja wymiarów okna - PROJEKT UCZNIÓW KLASY TR2 (2006-2010) 
Zadania optymalizacyjne Eksperyment Prostokąty, w których można ustalać obwód lub pole 
Zadania optymalizacyjne Eksperyment Optymalizacja objetości prostopadłoscianu 
Zadania optymalizacyjne Demonstracja "Poszukiwanie boków prostokąta"- PROJEKT UCZNIÓW KL. TH1 (2006-2010) 
Zadania optymalizacyjne Demonstracja "W poszukiwaniu pewnego stożka" - PROJEKT UCZNIÓW KLASY TR2 (2006-2010) 
Liczba wyświetlanych pozycji: 18