07. Sukcesy Mateusza Dzidy (matematyka i fizyka 2012r.)

28.03.2012 r. w IV LO w Bielsku-Białej odbył się XII Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny „OD EINSTEINA DO…”, organizowany pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty.
Mateusz Dzida z klasy 3 TI2 został jego laureatem. W prezentacji pomagali mu Patryk Płoskoński i Jarek Juraszek z klasy 3 TH1.

W tym samym dniu w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej odbył się konkurs "Matematyka jest wszędzie". Prezentacja Mateusza, znacznie rozszerzona o zagadnienia matematyczne, 
została najwyżej oceniona otrzymując I nagrodę oraz nagrodę publiczności. Mateusz uzyskał 
indeks na dowolną specjalność w Kolegium i tablet.

"Od Einsteina do..."

"Matematyka jest wszędzie"

Artykuł na temat konkursu (kliknij aby powiększyć)