Strona i blog dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Znajdziesz tu symulacje pozwalające zrozumieć fizykę i matematykę, testy online, informacje dotyczące matury i podstaw programowych.

Klasa I TH1 w trakcie konkursu "Matematyka bez granic".

Najnowsze ogłoszenia

 • Tomek Barcik - I miejsce w konkursie matematycznym 17.03. 2016 r. odbyła się V edycja interdyscyplinarnego konkursu  “Matematyka jest wszędzie”, organizowanego przez  Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM". Celem konkursu było udowodnienie, że matematykę rzeczywiści można znaleźć wszędzie ...
  Opublikowane: 22.05.2016, 14:52 przez: Zdzislawa Hojnacka
 • Klasa 3TE podczas lekcji otwartej 4 lutego 2016 r. uczniowie klasy 3 TE Zespołu Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej pokazywali jak można wykorzystać smartfony na lekcji matematyki. Lekcja dotyczyła badania własności funkcji ...
  Opublikowane: 16.04.2016, 14:02 przez: Zdzislawa Hojnacka
 • Marcin Marczewski wyróżniony w konkursie matematycznym 26 .03. 2015r. odbył się  konkurs matematyczny  “Matematyka jest wszędzie” organizowany przez  Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM" i Kolegium Nauczycielskie w Bielsku-Białej.Celem konkursu było pokazanie, że matematyka ma ...
  Opublikowane: 21.04.2015, 15:43 przez: Zdzislawa Hojnacka
Wyświetlanie postów 1 - 3 z 54. Zobacz więcej »

Warunki licencji

Za wyjątkiem materiałów oddzielnie oznaczonych, treści autorskie tego serwisu są objęte licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.

Terminy oddawania projektów

 • Projekt kl. 1 ZE "Moje hobby w matematyce"Proszę każdą grupę o wykonanie poniższych czynności:Załóż bloga dla projektu swojej grupy (szczegóły znajdziesz tutaj).Do 30.05.2016 r. (godz.23:00):wyślij do ...
  Opublikowane: 25.05.2016, 03:53 przez: Zdzislawa Hojnacka
 • Terminy projektowe klasy 3TE "Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne"Proszę każdą grupę o wykonanie poniższych czynności:Załóż bloga dla projektu swojej grupy (szczegóły znajdziesz tutaj).Do 2.02.2016 r. (godz.23:00):wyślij ...
  Opublikowane: 26.01.2016, 14:33 przez: Zdzislawa Hojnacka
Wyświetlanie postów 1 - 2 z 24. Zobacz więcej »

Odwrócona szkoła

 • Kl. 3 TI3 i 3 TE-podstawowe widomości o ciągach i funkcji kwadratowej. Ogólne wiadomości o ciągach1. Ogólne wiadomości o ciągach 2. Wzór na wyraz ogólny ciągów3. Monotoniczność ciągów 14. Monotoniczność ciągów 2 Powtórzenie wiadomości z funkcji kwadratowej, równaniach i ...
  Opublikowane: 19.04.2016, 09:02 przez: Zdzislawa Hojnacka
 • Kl. 4 TR2 i TR3 - wszystkie typy równań i nierówności Równania i nierówności liniowe i z wartością bezwzględną:1. Przykłady różnych typów równań liniowych.2. Wstęp do nierówności liniowych.3. Przykłady nierówności liniowych.4. Przykład równania liniowego z parametrem.5 ...
  Opublikowane: 15.02.2016, 03:26 przez: Zdzislawa Hojnacka
 • Kl. 4 TR2 i TR3 - powtórzenie z trygonometrii, planimetrii i wielomianów 1. Powtórz wiadomości o wielomianach:Wprowadzenie do wielomianów, Określanie stopnia wielomianu (z postaci iloczynowej).Równania wielomianowe (filmik 1  , filmik 2, filmik 3, ),Nierówności wielomianowe (filmik 1, filmik 2). Jest to ...
  Opublikowane: 18.01.2016, 14:56 przez: Zdzislawa Hojnacka
 • Kl.1 ZE - obliczenia procentowe Obejrzyj każdy filmik poniżej i rozwiąż zadania w nich prezentowane. Postaraj się najpierw rozwiązać zadania samodzielnie a potem sprawdź metodę rozwiązania i wynik.filmik  1, filmik  2, filmik 3, filmik ...
  Opublikowane: 16.12.2015, 13:20 przez: Zdzislawa Hojnacka
 • Kl. 1 TH1 i 1 TI1- podsumowanie działu o liczbach rzeczywistych Do sprawdzianu przygotuj się rozwiązując następujące filmiki oraz podobne zadania w podręczniku.1. nierówności liniowe,2. wzory skróconego mnożenia i równania z tymi wzorami,3. równania i nierówności z wartością ...
  Opublikowane: 02.12.2015, 13:45 przez: Zdzislawa Hojnacka
Wyświetlanie postów 1 - 5 z 28. Zobacz więcej »