Jądro,siły jądrowe, widma atomowe


Liczba wyświetlanych pozycji: 11
ZagadnienieTyp aktywnościOpis i link do strony
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
ZagadnienieTyp aktywnościOpis i link do strony
Atom Ekperyment (super) i gra Można budować atom 
Atom Film Porównanie atomu do obiektów z otaczającego nas świata 
Budowa jądra Demonstracja Budowa protonu i neutronu, pokazane kwarki i mezony 
Budowa jądra Tylko teoria Budowa protonu i neutronu 
Model atomu Bohra Prezentacja i zadania interaktywne Poziomy energetyczne elektronu, widma liniowe, stany podstawowe i wzbudzone atomów 
Oddziaływania między atomami Demonstracja Wykres energii potencjalnej w zależności od odległości 
Orbity elektronów Demonstracja Rozkład gęstości prawdopodobieństwa 
Siły jądrowe Demonstracja Wizualizacja sił jądrowych 
Siły w jądrze Demonstracja Porównanie oddziaływań grawitacyjnych z silnymi, rozdzielanie kwarków 
Widma liniowe atomów Demostracja Tworzenie poziomów energetycznych wodoru, symulacja spektroskopu,  
Wymiary atomu i cząstek materii  Demonstracja Rozmiary atomów, protonów, elektronów i kwarków 
Liczba wyświetlanych pozycji: 11