Model Bohra atomu wodoru


Liczba wyświetlanych pozycji: 3
ZagadnienieTyp aktywnościOpis i link do strony
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
ZagadnienieTyp aktywnościOpis i link do strony
Elektron  Test Test z podstawowych wiadomościach w atomie 
Poziomy energetyczne Eksperyment i demonstracja Absorpcja i emisja fotonu z orbit pośrednich, barwy substancji, rozpraszanie światła (strona w jęz. polskim) 
Ruch elektronu wokół protonu Eksperyment (aby uruchomić animację należy otworzyć : Applet Thumbnails: Science Trek: Electron Orbits) Siła elektryczna 
Liczba wyświetlanych pozycji: 3
Comments