Zwierciadła i soczewki

 
Liczba wyświetlanych pozycji: 15
ZagadnienieTyp aktywnościLink i opis
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Sortuj 
 
ZagadnienieTyp aktywnościLink i opis
Soczewka demonstracja Soczewka skupiająca i rozpraszająca, pokazane dwa promienie 
Soczewka dwuwypukła eksperyment Widać wiele promieni wychodzących z jednego punktu 
Soczewka dwuwypukła demonstracja Przejście światła przez soczewkę, wyprowadzenie równania soczewki 
Soczewka wklęsła ekperyment Widać wiele promieni wychodzących z jednego punktu 
Soczewka wklęsła demonstracja Wyprowadzenie równania soczewki 
Soczewki i zwierciadła eksperyment i film (super) Można wybierać typ zwierciała i soczewki i ustawiać wszystkie parametry. Film pokazuje jak rysować obraz 
Soczewki i zwierciadła eksperyment Wszystkie parametry można ustawiać, można wybierać kilka soczewek 
Zwierciadła demonstracja Obrazy w zwierciadle płaskim, wklęsłym i wypukłym 
Zwierciadło paraboliczne eksperyment Można wyjaśnić jak działają światła w samochodzie i paraboliczne reflektory  
Zwierciadło paraboliczne eksperyment Wyjaśniona zasada działania reflektora, można zmieniać ilość promieni świetlnych 
Zwierciadło płaskie demonstracja Powstawanie obrazu w lustrze, widać wiele promieni 
Zwierciadło wklęsłe demonstracja Konstrukcja obrazu, obiekt znajduje się w odległości wiekszej niż R od zwierciadła 
Zwierciadło wklęsłe demonstracja Konstrukcja obrazu, obiekt znajduje się w odległości d: f<d<R 
Zwierciadło wklęsłe demonstracja Konstrukcja obrazu, obiekt znajduje się w odległości d<f 
Zwierciadło wklęsłe demonstracja Obraz znajduje się w odległości R od zwierciadła 
Liczba wyświetlanych pozycji: 15
Comments