Matematyka i projekty edukacyjne

SERWIS AUTORSKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Symulacje pozwalające zrozumieć matematykę, informacje dotyczące matury.


Animacje, które pozwolą ci lepiej i łatwiej zrozumieć niektóre treści matematyczne, przykładowe zadania ze sprawdzianów, badań wyników w ZSEEiM, testy online,prezentacje wykonane przez uczniów w ramach realizacji projektów, wymagania edukacyjne z matematyki w ZSEEiM, bieżące informacje dotyczące tego, co dzieje się w szkole.

Klasa I TH1 w trakcie konkursu "Matematyka bez granic".

Warunki licencji

Za wyjątkiem materiałów oddzielnie oznaczonych, treści autorskie tego serwisu są objęte licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.