Funkcja wykładnicza i logarytmiczna

https://www.ixl.com/math/algebra-2/match-exponential-functions-and-graphs

Funkcja wykładnicza i logarytmiczna — List page from Classic Sites