Wiktor Kużdżał na konferencji

nauczycieli matematyki

29 września 2018 r. odbyła się XIV Regionalna Konferencja „Matematyka na dobry początek roku szkolnego 2018 / 2019” dla nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół. Konferencja została zorganizowana przez Bielski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.

Jednym z prelegentów rozpoczynających konferencję był Wiktor Kużdżał z klasy 4 TI1, uczeń Zdzisławy Hojnackiej. Zaprezentował wystąpienie „Język matematyki a język polski”.

Była to praca projektowa, która uzyskała I nagrodę w konkursie „Matematyka jest wszędzie”.

Prezentacja i sposób jej przedstawienia wszystkim bardzo się podobał, o czym świadczyły długie oklaski jak również liczne gratulacje obecnych nauczycieli. Wiktor otrzymał też zaproszenia do powtórzenia swojej prezentacji w szkołach.