O MNIE

Jestem absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej i IV LO w Bielsku-Białej o profilu matematyczno-fizycznym. Studia matematyczne ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim a kwalifikacje do nauczania fizyki uzyskałam w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Mam doświadczenie w pracy z młodzieżą w szkole podstawowej, technikum, liceum profilowanym i zasadniczej szkole zawodowej. Obecnie pracuję w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej. Jestem nauczycielem dyplomowanym, egzaminatorem matematyki i przewodniczącą komisji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w mojej szkole.

Przeszłam szkolenia w zakresie e-learningu (w tym authoringu, metod zdalnego nauczania oraz budowania społeczności sieciowych) i mam pewne praktyczne doświadczenie w tej dziedzinie. Jestem autorem kilku artykułów w kwartalniku Matematyka i Komputery, fizycznych zasobów dydaktycznych dla platformy zdalnego nauczania Moodle, (kurs fizyki, obiekty uczące, symulacje). Prowadzę serwisy dydaktyczne online. Mam także doświadczenie w prowadzeniu warsztatów dla nauczycieli (tworzenie zadań online Hot Potatoes). Uczestniczyłam w polskim pilotażu międzynarodowego projektu ePortfolio (www.mosep.org).

Jestem autorem scenariusza jednego z modułów zdalnego nauczania w projekcie innowacyjnych treści nauczania matematyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (POKL III.3.3.4), www.hermin.edu.pl (2010).

Jestem także laureatem zorganizowanego przez WSE w Krakowie konkursu M@t-e-maniaka „Nowoczesne kształtowanie kompetencji ucznia” na pakiet scenariuszy (za pakiet "Matematyka w mapach Google", 2011).

W roku szkolnym 2010/2011 byłam koordynatorem i uczestnikiem programu Szkoła z klasą 2.0 w jego trudniejszej wersji Laboratorium 2.0.

Na zdjęciu: moment wręczenia nagrody (zdj.: AP w Krakowie).

Poprzednia wersja niniejszej witryny została nagrodzona w konkursie na najlepszą Edukacyjną Witrynę Internetową podczas IX Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych - edycja 2008 (patrz obok)

Koordynator programu Laboratorium 2.0

Dawna wersja tego serwisu.

Moja wizyta studyjna w CERN (Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN).

Prezentacja - Moje wrażenia z CERN. (Flash może się chwilę ładować; klikaj, aby zmieniać slajdy).

Prezentacja w PDF do pobrania