MATEMATYKA

  • animacje, które pozwolą ci lepiej i łatwiej zrozumieć niektóre treści matematyczne,
  • przykładowe zadania ze sprawdzianów, badań wyników w ZSEEiM,
  • testy online,
  • prezentacje wykonane przez uczniów w ramach realizacji projektów
  • wymagania edukacyjne z matematyki w ZSEEiM,
  • bieżące informacje dotyczące tego, co dzieje się w szkole.
 • Animacje interaktywne pozwalające na własny eksperyment, animacje demonstrujące problem matematyczny,filmiki, rozwiązania zadań
 • Moje zestawy zadań na sprawdzianach w ZSEEiM w Bielsku-Białej od 2001 roku.
 • Wymagania edukacyjne z matematyki ZSEEiM w Bielsku-Białej
 • Zestawy zadań z badań wyników nauczania w ZSEEiM w Bielsku-Białej od 2001 roku.
 • Z tych stron pochodzi większość animacji.