Dodawanie wektorów (moje animacje)

Dodawanie wektorów metodą wieloboku

Animacja (wymaga Flasha): wyświetl ją na pełnym ekranie

Dodawanie wektorów regułą równoległoboku

Animacja (wymaga Flasha): wyświetl ją na pełnym ekranie