Sowa matematyczna: tu się logujemy

Post date: Nov 28, 2012 6:13:14 AM

We czwartek 29.11.2012 od godziny 9:00 zostanie udostępnione strona:

Będzie tam panel logowania dla drużyn, które powinny wpisać swój login i hasło - od momentu wpisania tych danych i potwierdzenia w przeglądarce ukaże się arkusz konkursowy, który należy rozwiązać. Wszystkie zadania w teście są zadaniami zamkniętymi i w każdym zadaniu tylko 1 odpowiedź jest poprawna.