Kl. 1 TI 1, 1 TH 1 i 1 TZE

Post date: Nov 16, 2015 8:19:42 PM

Mini projekt klas pierwszych.

Podzielcie się na grupy 2-4 osobowe. Przygotujcie się do lekcji, na której będziecie mierzyć niewielkie obiekty, np. długość i szerokość banknotów, średnicę różnych monet.

Przynieście dowolne narzędzia do mierzenia (linijkę, suwmiarkę itp.).

Pobierzcie ze sklepu GooglePlay aplikacje służące do pomiaru długości i średnic, przetestujcie je.

np. ON Diameter służy do mierzenia średnicy okręgu.