Przystępujemy do akcji "Szkoła z klasą 2.0"

Post date: Oct 3, 2010 8:25:19 AM

Zgłosiliśmy akces do akcji Szkoła z Klasą 2.0 wspólorganizowanej przez CEO i GW. Jestem koordynatorem szkolnym. Do dziś jest nas (nauczycieli) troje. Kreatywnych i otwartych na nowe technologie nauczycieli ZSEEiM zapraszam do współpracy. Formalny akces można złożyć w nieprzekraczalnym terminie - przed 15.10.2010 r.

Materiały bieżące znajdziecie: