Funkcja liniowa i układy

Eksperymenty i zadania interaktywne na obliczanie nachylenia i równania prostej

Zadania interaktywne (strona w języku angielskim)

Wykład po angielsku na Khan Academy

Zastosowanie prostej i wielomianów do estymacji

Funkcja liniowa w ruchu jednostajnym prostoliniowym