5. Blogi jako produkty końcowe projektów

 1. “Współczesna reklama produktu wchodzącego na rynek konsumencki w czasach Napoleona Bonaparte” (realizacja z klasą 2 TI2, połączenie treści z języka polskiego i matematyki).
 2. "Napoleon i inwazja buraka cukrowego w Europie" (realizacja z klasą 2 TI1 i 1 TI2, połączenie treści z geografii, historii i TI)
 3. "Blokada napoleońska" (realizacja z klasą 2 TI1 i 1 TI2, połączenie treści z geografii, historii i TI)
 4. “Tajemnice frankensteina - film edukacyjny” (realizacja z klasą 2 TH1, połączenie treści z języka polskiego i fizyki)
 5. ”Sąd nad promieniotwórczością” (realizacja z klasą 2 LP2, połączenie treści z fizyki, chemii i matematyki).
 6. "Pierwszak w naszych murach" (realizacja z klasą 1 TI2 i 3 TI1 - reklama szkoły).
 7. “Blaski i cienie Średniowiecza w kontekście rozwoju nauk empirycznych” (realizacja z klasą 1TR1, treści z religii i fizyki).
 8. ZSEEiM Mechanik - film promujący szkołę (realizacja z klasą 2 TI2)
 9. "Podbeskidzie znane i nieznane" (realizacja z 1 TI1, treści regionalne)
 10. ''Podbeskidzie - z tradycją w przyszłość'' (realizacja z klasą 3 TH1, treści regionalne)
 11. Ogólnoszkolny konkurs na "Remiks słowno-muzyczny"
 12. "Nie płacz Ewka, czyli co wniósł TIK" (realizacja 2 TI2)
 13. Blog Sebastiana o jego fotografii
 14. "Elektroniczna kostka do gry"
 15. "Elektroniczny kurs programowania w Turbo Pascalu" (realizacja z 2 TI1, treści informatyczne)
 16. "Wszystko o 3D" blog Roberta Zgobisza
 17. "Rzeczywistość rozszerzona" model szkoły w 3D Roberta Zgobisza
 18. Blog klasy 2 LP2 dokumentujący działania tej klasy w ramach projektu (Robert Zgobisz)