4 TI1, 4 TH1- ciągi

ogólne wiadomości o ciągach, ciągi arytmetyczne i geometryczne