kl. 4 TH2 - wszystkie typy równań i nierówności.

Post date: Jan 18, 2018 5:58:13 PM

Równania i nierówności liniowe i z wartością bezwzględną:

1. Przykłady różnych typów równań liniowych.

2. Wstęp do nierówności liniowych.

3. Przykłady nierówności liniowych.

4. Przykład równania liniowego z parametrem.

5. Proste równania i nierówności z wartością bezwzględną.

6. Równanie z dwiema wartościami bezwzględnymi.

7. Trudniejsze przykłady z nierównościami.

Równania i nierówności kwadratowe

1. Różne sposoby rozwiązywania równań kwadratowych.

2. Proste, typowe równania kwadratowe (c.d)

3. Wszystkie przypadki nierówności kwadratowych.

Równania i nierówności wielomianowe

1. Prosty przykład równania wielomianowego.

2. Wszystkie typy równań wielomianowych.

3. Prosty przykład nierówności wielomianowej.

4. Nierówności wielomianowe 1.

5. Nierówności wielomianowe 2.

6. Nierówność wielomianowa (inna metoda).

Równania i nierówności wymierne

1. Proste przykłady równań wymiernych.

2. Równania wymierne (trudniejsze przykłady).

3. Równania wymierne (trudniejsze przykłady c.d.)

3. Nierówności wymierne

4. Nierówność wymierna (inna metoda).

Równania i nierówności wykładnicze

1. Proste równania wykładnicze.

2. Równania wykładnicze.

3. Nierówności wykładnicze.

Proste równania logarytmiczne

1. Równanie logarytmiczne1.

2. Równanie logarytmiczne 2.

3. Równanie logarytmiczne 3.

4. Równanie logarytmiczne 4.

Proste równania i nierówności trygonometryczne

1. Równania trygonometryczne 1.

2. Równania trygonometryczne 2.

3. Równanie trygonometryczne 3.

4. Podsumowanie równań trygonometrycznych.

5. Nierówności trygonometryczne 1.

6. Nierówności trygonometryczne 2.

7. Na co zwracać uwagę przy nierównościach trygonometrycznych.