Matematyka, fizyka i projekty edukacyjne

SERWIS AUTORSKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Symulacje pozwalające zrozumieć fizykę i matematykę, testy online, informacje dotyczące matury i podstaw programowych.

Niniejsza witryna przechodzi obecnie proces konwersji do nowej, mobilnej wersji systemu. Bedzie jednocześnie uaktualniana merytorycznie. Proszę o cierpliwość.
Animacje, które pozwolą ci lepiej i łatwiej zrozumieć niektóre treści matematyczne, przykładowe zadania ze sprawdzianów, badań wyników w ZSEEiM, testy online,prezentacje wykonane przez uczniów w ramach realizacji projektów, wymagania edukacyjne z matematyki w ZSEEiM, bieżące informacje dotyczące tego, co dzieje się w szkole.

FIZYKA


Klasa I TH1 w trakcie konkursu "Matematyka bez granic".

Warunki licencji

Za wyjątkiem materiałów oddzielnie oznaczonych, treści autorskie tego serwisu są objęte licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.