Znamy wyniki Sowy Matematycznej

Post date: Dec 28, 2012 11:07:25 AM

29.11.2012 r. odbył się pierwszy etap ogólnopolskiej olimpiady matematycznej "SOWA MATEMATYCZNA". Z naszej szkoły wzięło w niej udział 20 drużyn (80 osób), w tym 9 drużyn w kategorii Archimedes (klasy 1, 2 i 3) i 11 drużyn w kategorii Euklides (klasy 4).

Konkurs miał charakter internetowego testu, na którego rozwiązanie przeznaczona była jedna godzina zegarowa. Uczniowie pracowali w grupach czteroosobowych. W I etapie konkursu, test składał się z 30 zadań zamkniętych o zróżnicowanym stopniu trudności.

Aby zakwalifikować się do drugiego etapu należało uzyskać:

  • 45/60 pkt. - w kategorii Archimedes,
  • 54/60 pkt. - w kategorii Euklides.

Do drugiego etapu przeszli uczniowie z klasy 4 TI2: Jakub Kubala, Beniamin Gorzela, Wojciech Jarco i Daniel Mendroch.

Serdecznie im gratuluję i życzę powodzenia w następnym etapie.

Drugi etap konkursu odbędzie się 9.01.2013 r.