2. Pierwsza wersja KODEKSU 2.0

Cytat z listu do nauczycieli uczestniczących w projekcie.

"Pamiętajmy ... , że zgodnie z regułami programu, kodeksy mają być w szkole wprowadzane na próbę, testowane przez uczestników programu i w miarę potrzeb modyfikowane - zarówno w trakcie drugiego semestru, jak i później. Można więc sprawdzać nawet dość odważne pomysły. Warto pokazać, że szkoła może być nowoczesna w środkach nauczania i komunikacji, bardziej otwarta na nowe media i źródła wiedzy, zachowując swą podstawową funkcję: mądrego opiekuna, przewodnika i doradcy w uczeniu się."

Alicja Pacewicz Centrum Edukacji Obywatelskiej

Piotr Pacewicz „Gazeta Wyborcza”

Prezentację wygłosił uczeń Mateusza Dzida podczas Rady Pedagogicznej 12.01.2011 r.

Kodeks 2.0 PP2003

View more presentations from hojnacka.