Kl. 4 TR2 i 4 TR3 - podsumowanie funkcji kwadratowej

Post date: Nov 29, 2015 11:42:24 PM

Powtórz sobie zagadnienia w poniższych filmikach a następnie rozwiąż zadania z podręcznika; zestaw 1 i 2.

1. Wszystko o funkcji kwadratowej.

2. Algorytmy rozwiązywania równań kwadratowych i wszystkie typy równań.

3. Wszystkie przypadki nierówności kwadratowych i ich sposoby rozwiązywania.

4. Funkcja kwadratowa w przedziale: zad.1 i zad.2.

Tematy do matury rozszerzonej

1. Wzory Viete'a . Warto rozwiązać zadania z playlisty obok.

2. Wzory Viete'a - znaki pierwiastków.