Kl. 4 TR2 i TR3 - powtórzenie z trygonometrii, planimetrii i wielomianów

Post date: Jan 6, 2016 7:44:39 PM

1. Powtórz wiadomości o wielomianach:

2. Powtórz wiadomości z trygonometrii :

3. Rozwiąż zadania z planimetrii: