Matematyka i projekty edukacyjne

SERWIS AUTORSKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Symulacje pozwalające zrozumieć matematykę, informacje dotyczące matury.

Niniejsza witryna przechodzi obecnie proces konwersji do nowej, mobilnej wersji systemu. Bedzie jednocześnie uaktualniana merytorycznie. Proszę o cierpliwość.
Animacje, które pozwolą ci lepiej i łatwiej zrozumieć niektóre treści matematyczne, przykładowe zadania ze sprawdzianów, badań wyników w ZSEEiM, testy online,prezentacje wykonane przez uczniów w ramach realizacji projektów, wymagania edukacyjne z matematyki w ZSEEiM, bieżące informacje dotyczące tego, co dzieje się w szkole.

Klasa I TH1 w trakcie konkursu "Matematyka bez granic".

Warunki licencji

Za wyjątkiem materiałów oddzielnie oznaczonych, treści autorskie tego serwisu są objęte licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Unported.